BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 18-293 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านน้ำริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 18-294 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 18-285 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 18-265 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 บ้านหนองปึ๋ง ม.6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 18-263 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดโขงขาว หมู่ 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 20 15 5 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 18-261 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 18-251 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 12 12 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 18-278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 32 31 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 18-258 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 26 25 1 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 18-259 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดหนองครอบ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 27 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 18-277 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 26 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 18-255 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 เทศบาลโป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 0 23 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 18-230 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดรังษีสุทธาราม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0 19 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 18-198 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 18-199 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 หอประชุมโรงเรียนบ้านกลาง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 18-196 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดป่าอ้อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 18-193 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดพระเจ้าสององค์ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 18-194 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 22 17 5 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 18-176 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 14 14 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 18-177 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 18-213 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 18-8 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการ อ.แม่แตง นายพรภิมล โชติชอบ 20 20 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 18-170 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 18-172 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 26 25 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 18-173 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดสะฐาน ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 18-174 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดสะฐาน ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 18-168 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 27 27 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 18-162 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ทศ.แม่แฝก อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 18 14 4 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 18-146 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 28 27 1 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 18-156 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านข่วงเป่าเหนือ) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 18-188 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อบต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0 25 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 18-113 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 18-114 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 18-106 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง 23 23 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 18-118 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 บ้านศรีบุญเรือง ม.3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 26 25 1 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 18-111 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 18-112 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 18-105 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง 17 17 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 18-72 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 18-104 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง 16 16 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 18-101 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 17 15 2 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 18-102 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 18-97 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 18-43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดม่อนห้วยแก้ว ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 18-86 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 19 18 1 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 18-94 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 18-71 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 21 20 1 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 18-89 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดศรีดอนมูล บ้านแคว ม.3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 18-85 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 18-40 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม. 2 บ้านเหล่าป๋วย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 18-41 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม. 16 หน้าวัดไร่พัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 18-79 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยโจ้เหนือ ม.13 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 18-74 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทรายเหนือ ม.16 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 18-77 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดแม่ใจเหนือ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 18-80 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่งอน อ.ฝาง 21 21 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 18-83 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดแม่ใจเหนือ ม.8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 18-84 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 22 21 1 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 18-88 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชารัฐ บ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 18-42 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 18-39 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม. 1บ้านสันหิน ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 18-37 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 วัดโขงขาว ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 18-70 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0 20 0 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 18-13 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 18-19 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านเดื่องกเหนือ ม.9 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 18-18 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดดอนจีน ม.3 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 18-20 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดดอนแก้ว ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 18-24 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 18-4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นางสุพัตรา จันทร์เจนจบ 19 19 0 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 18-5 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางสุพัตรา จันทร์เจนจบ 21 21 0 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 18-9 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0