BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16 16 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 0 17 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 0 24 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 0 22 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 13 13 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา 0 16 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 0 23 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 21 21 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 20 20 0 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 24 24 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 20 20 0 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 20 20 0 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ 17 17 0 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล 20 20 0 0
15 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 25 25 0 0
16 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ 0 20 0 0